Blogs

Blogs veiksmīgai dienai!
Bez tēmas

Koku pārstrādes industrija

Ja Jums pieder mežs vai cirsmas, kurā būs nozīmīgi laukumi ar kokiem, tad tas tad ir jāapstrādā pašam vai, piemēram, jāgriežas tieši pie eksperta, tā kā pretējā gadījumā NIN uz Jūsu īpašumu varētu būt ievērojami Read more…